Přeskočit na obsah

BK Klatovy a projekt Erasmus +

Basketbalový klub Klatovy, člen PSS, je již potřetí zapojen do projektu Erasmus +. Co tento projekt nabízí se dozvíte zde – https://www.basketbal-klatovy.cz/erasmus. Od čtvrtka 1. června 2023 jsou ale klatovští basketbalisté hostiteli dvou dalších zemí. Na 4 dny totiž do Klatov v rámci tohoto projektu zavítali zástupci Turecka a Bulharska. Cílem je nejen poznat rozdílnosti v přístupu k tréninku a v celkovém pojetí sportu a basketbalu jako takového, ale také poznat místní kulturu, samotné město a bavit se o odlišnostech i společných věcech napříč zeměmi. V rámci prvního dne, kdy došlo k seznámení účastníků všech třech zemí, představení se a uvítání na Klatovské radnici  místostarostou Václavem Chroustem jsme měli jakožto PSS možnost být „u toho“ a prožít tak část výměnného pobytu sportovců a funkcionářů. Za PSS se zúčastnil referent Jiří Klouda, který v krátkosti na úvod představil náplň práce referenta okresního sdružení ČUS.