Přeskočit na obsah

Můj klub 2024

Národní sportovní agentura vyhlásila dotační výzvu Můj Klub 2024. 

Odkaz najdete zde – https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/18-2023-muj-klub-2024/

Jaké jsou klíčové informace?
 
– celková alokace se navýšila na 1 690 000 000 korun.
– oprávněný žadatel je klub, který v rejstříku sportu eviduje minimálně 20 sportovců.
– podpora se bude týkat sportovních aktivit dětí ve věku 4-19 let, které pravidelně a to minimálně 35 týdnů v kalendářním roce organizovaně sportují.
– sportovci jsou rozděleni do 3 kategorií a to, nesoutěžní sportovec, který pravidelně alespoň jednou týdně trénuje, ale neúčastní se soutěží. Dále soutěžní sportovci, kteří se mimo pravidelného tréninku alespoň dvakrát v týdnu zúčastní minimálně 6 oficiálních soutěží ročně a nejvýše finančně podpořeni budou soutěžní sportovci mezi 11-16 lety.
– Výzva bude vypsána 15. 11. 2023 a příjem žádostí od žadatelů, který probíhá přes rejstřík sportu bude zahájen 20. 11. 2023 a ukončen 5. 1. 2024.