Přeskočit na obsah

Představitelé Národní sportovní agentury v Klatovech

Ve středu 20. října 2021 navštívili Klatovy zástupci Národní sportovní agentury (NSA). Po příjezdu byli na klatovské radnici přivítáni předseda NSA Filip Neusser a místopředsedkyně Markéta Kabourková a to osobně starostou města Rudolfem Salvetrem a místostarostou Václavem Chroustem. Následně se představitelé NSA přesunuli společně s předsedou Pošumavského sportovního sdružení (PSS) Lubošem Novým a sportovním referentem Jiřím Kloudou do Centra míčových sportů Stanislava Křiváčka. Po prohlídce tohoto sportoviště proběhla také návštěva nového hřiště s umělým povrchem v klubu SK Klatovy 1898. V další části odpoledního programu všichni společně zavítali do fotbalového klubu TJ Měcholupy, adepta na dotační titul „Kabina“, kde proběhla prohlídka sportoviště a diskuse k tématu. Hlavní část programu proběhla od 16 hodin v obřadní síni na radnici v Klatovech, kde se besedy zúčastnilo zhruba 30 zástupců okresních sportovních klubů a jednot. Po úvodním slově předsedy Filipa Neussera proběhla prezentace Markéty Kabourkové ohledně dotačních výzev, které NSA vypsala, nebo v dohledné době vypíše a následovala velmi plodná diskuse, která trvala více než hodinu. Velká část dotazů směřovala především k dotačnímu titulu „Můj klub“ a to převážně na administrativní náležitosti a náročnost žádosti.

Zároveň bychom všem rádi připomněli, že všichni členové PSS se mohou kdykoliv obrátit na sportovního referenta Jiřího Kloudu, který může pomoct právě i s žádostí dotační výzvy „Můj klub“. Besedu i celou návštěvu zástupců NSA považujeme za povedenou a velmi přínosnou a budeme se těšit na shledání při další sportovní akci.