Přeskočit na obsah

Usnesení z Valné hromady PSS konané 18.5. 2023

Usnesení


z valné hromady zástupců okresních sportovních svazů, TJ/SK okresu Klatovy, konané dne 18. května 2023 od 17:00 hodin ve vinárně hotelu Rozvoj v Klatovech. 

Valná hromada Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy, z.s. po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2022, návrhu rozpočtu na rok 2023, zprávy revizní komise, plánu další činnosti, návrhu změn stanov, návrhu změny výše členských příspěvků, diskusi a připomínkách s celkovým počtem přítomných platných delegátů 42 přijímá následující usnesení:

Valná hromada projednala a schválila:

  1. zprávu o činnosti výkonného výboru PSS Klatovy
  2. zprávu o činnosti revizní komise
  3. výsledek hospodaření za rok 2022
  4. návrh rozpočtu na rok 2023
  5. změnu stanov Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy ve všech předložených bodech
  6. změnu výše členských příspěvků dle předloženého návrhu VV od 1.1.2024


V Klatovech dne 18.5.2023