Přeskočit na obsah

Vyúčtování výzvy Můj Klub 2022 – osobní náklady

Dovolujeme si informovat o možné problematice vyúčtování výzvy Můj Klub 2022 v oblasti osobních nákladů.

Při odevzdávání žádosti Můj Klub na rok 2022 bylo potřeba přiložit dokument s rozpočtem, který byl rozdělen na dvě části:

Sportovní činnost, kde je uvedeno 5 oblastí.

Provoz a údržba, kde je taktéž uvedeno 5 oblastí a v rámci toho i oblast „osobní náklady“.

A právě osobní náklady v oblasti „Provoz a údržba“ mohou způsobit mnohým klubům, TJ/SK problém po odevzdání vyúčtování.

V rozpočtu oblasti „Provoz a údržba“ někteří žádali určitou částku na osobní náklady zaměstnanců (většinou DPP), kteří se starají o provoz a udržování daného sportoviště (nejčastěji správce/údržbář), jak tomu bylo v předchozích letech. To ale v letošním roce již NELZE. Dle informací, které jsme od pracovníků NSA dostali, klub nemůže uplatňovat osobní náklady těchto zaměstnanců a jediným způsobilým nákladem v položce osobních nákladů jsou trenéři a vedoucí.

Dle účelu výzvy Můj Klub 2022 je toto nezpůsobilým nákladem, jelikož správce, údržbář atd. nespadají pod oblast „trenéři a realizační tým“ a žádný další výklad není ve výzvě ani v dodatku doplněn, byť v rozpočtu to většina TJ/SK pod oblastí „Provoz a údržba“ tak měla v plánu.

Pokud by se ale jednalo o službu, to znamená, že například správce je OSVČ a bude  fakturovat služby za udržování sportoviště, v tom případě, jak jsme již avizovali v některém z předchozích článků a e-mailů TJ/SK, lze toto uplatnit do služeb (opravy a udržování).

U samostatné výzvy „Provoz a údržba 2022“, která finišovala koncem roku, je jasné, že tam je od začátku osobní náklad nezpůsobilým a nelze tak uplatnit žádné osobní náklady zaměstnanců.

Tedy osobní náklady zaměstnanců za rok 2022, kteří nejsou trenéry nebo vedoucími, do vyúčtování ani do jedné z výzev bohužel nelze uplatnit.