Přeskočit na obsah

Zpráva z VV ČUS konaného 16. 5. 2023

VV ČUS schválil metodiku financování svých územních pracovišť i výši příspěvků pořadatelům akcí projektu Tipsport Sportuj s námi

Páté zasedání Výkonného výboru České unie sportu v tomto roce se uskutečnilo 16. května v Praze na Strahově. Zabývalo se mj. přípravou 41. valné hromady ČUS, návrhem rozpočtu ČUS na rok 2023 i ekonomickými výsledky za letošní první čtvrtletí, žádostmi několika sportovních svazů o přijetí do ČUS nebo podporou územních pracovišť ČUS.

V rámci aktuálních informací, které přednesl předseda ČUS Miroslav Jansta, členové VV ČUS velice pozitivně přijali verdikt Městského soudu v Praze z 27. dubna. Ten už podruhé v celém rozsahu zprostil obžaloby, navíc s jednoznačným odůvodněním, předsedu ČUS Miroslava Janstu, generálního sekretáře Jana Boháče a samotnou organizaci v kauze údajného zneužívání sportovních dotací.

Předseda ČUS dále informoval o dotacích Národní sportovní agentury pro sportovní svazy. V této souvislosti zmínil dopis ČUS adresovaný NSA s obhajobou financování menších sportovních svazů, kterým byl letos opět krácen objem dotací. Některé svazy přitom dokonce poprvé nemohly splnit vypsané podmínky dotace.

„V současné době pečlivě monitorujeme obsah takzvaného úsporného vládního balíčku a budeme sledovat jeho projednávání v poslanecké sněmovně i jeho případné dopady na sport. Naopak je třeba ocenit, že v posledních týdnech se zintenzivnila spolupráce s NSA při přípravách budoucího dotačního programu na obnovu a rozvoj národních sportovních center,“ uvedl Miroslav Jansta.

V dalším průběhu jednání se VV ČUS věnoval přípravě nadcházející 41. valné hromady ČUS 21. června v Nymburce, jejímž hostem bude předseda NSA Ondřej Šebek. Byly schváleny zásadní dokumenty – finální verze Zprávy o činnosti VV ČUS od minulé valné hromady v roce 2022, dále Zprávy o hospodaření ČUS k 31. prosinci 2022, která byla doplněna o výsledky auditu, a také Zprávy o stavu majetku ČUS k 31. prosinci 2022.

VV ČUS projednával rovněž návrh rozpočtu ČUS na rok 2023. Současně výbor zhodnotil hospodaření ČUS za první čtvrtletí letošního roku a konstatoval, že výsledky jsou uspokojivé a lepší proti plánu o 1,32 milionu korun.

Výkonný výbor ČUS projednal také žádosti sedmi sportovních svazů o přijetí za členy České unie sportu. Dvě žádosti splňující podmínky stanov a vnitřních předpisů ČUS následně podstoupil ke schválení delegátům nadcházející valné hromady ČUS. Dále vzal na vědomí předběžné výsledky hospodaření společnosti ČUS Sportuj s námi, která se zabývá marketingovou podporou projektu České unie sportu – Tipsport Sportuj s námi. Její hospodářský výsledek k 31. prosinci 2022 činil zisk ve výši 327 tisíc korun. Současně bylo schváleno rozdělení částky 5,6 milionu korun partnerské podpory formou finančního příspěvku ČUS pořadatelům 535 akcí zařazených do letošního kalendáře projektu.

VV ČUS se zabýval i podporou činnosti územních pracovišť ČUS ze státní dotace NSA pro Zastřešující sportovní organizace 2023 a schválil navržený systém jejich financování. Na krajská a okresní pracoviště NSA poskytla ČUS v letošním roce celkovou částku 83 572 479 korun.

Výkonný výbor ČUS vzal také na vědomí informaci místopředsedy ČUS a předsedy Českého tenisového svazu Iva Kaderky o postupu jednoho z veřejnoprávních médií vůči Českému tenisovému svazu. V této souvislosti vyjádřil výbor v usnesení znepokojení nad stále se množícími nepodloženými informacemi v médiích dehonestujícími sportovce a sportovní spolky.

 

Autor: KT ČUS